Second Life voor etalagefiguren.

Etalagefiguur recycle voorbeeld

Etalagefiguren van Hans Boodt lijken tijdloos, toch zijn ze aan trends onderhevig. Hoe goedkoop deze werknemer ook is, hij wordt een keer ‘ontslagen’. Maar wij geloven dat iedereen een tweede kans verdient, dat geldt ook voor etalagefiguren en etalagepoppen.

Het Second Life-programma van Hans Boodt gaat uit van de 3R’s: Reduce, Re-use en Recycle.

Hans Boodt zet zich in voor het milieu. Naast het verkleinen van haar CO2-uitstoot doet zij dit door de oude etalagepoppen terug te laten sturen en deze te recyclen. Wanneer een nieuwe etalagefiguur wordt geleverd, kan de klant de oude etalagepop in de doos van de nieuwe etalagefiguur terug sturen, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Hierna gaat Hans Boodt gericht opzoek naar een nieuw “thuis” voor het oude etalagefiguur. Wanneer er geen nieuw thuis kan worden gevonden, wordt de etalagepop gerecycled.

Bij het recycleproces wordt gekeken op welke manier welke pop het beste kan worden verwerkt. De thermoplastische materialen zoals polyethyleen zijn goed te recyclen als grondstof. In mindere mate is dit ook het geval voor thermoharders zoals polyurethaan en polyester. Deze producten zijn echter zeer goed te verwerken in de standaard afvalprocessen.